Close

Hovedside

Vector Takst og Byggteknikk AS er startet av takstingeniør og tømrermester Tor Kristiansen, og tilbyr et bredt spekter av tjenester innen takst, byggteknisk rådgivning og prosjektering.

Firmaet er knyttet til NITO-takst, og har pr idag følgende godkjenninger knyttet til takstområdet:

· Verdi og lånetakst, også for mindre næringseindommer
       · energiberegning og energimerking
       · boligsalgsrapport og tilstandsanalyse
       · skadetaksering

I tilknytning til takst kan vi tilby utarbeidelse av plantegninger om dette ikke foreligger. Vi kan også tilby 3-D tegninger som kan brukes i salgsøyemed.

For å kunne kvalitetsikre våre produkter har vi tilgang til de siste og beste hjelpemidler som Eiendomsverdi.no, Infoland.no, i tillegg til NITO-takst egne systemer for kvalitetssikring.

Selv om vi setter kvaliteten på takstene som vårt viktigste salgsargument, skal prisene på våre taksttjenester til en hver tid være konkurransedyktige. Prisliste oversendes etter avtale.

Firmaet innehar også sentrale godkjenninger som søker, prosjekterende og utførende. Vi kan derfor stå til tjeneste med prosjektering av nybygg, tilbygg og ombygginger, utarbeidelse av byggesøknader, vedlikeholdsplaner osv.

Med mer enn tredve års fartstid i byggebransjen, og med varierte oppgaver innen rehabilitering, nybygging, prosjektering og byggledelse mener vi å ha det beste grunnlag for kunne utføre både takseringsoppdrag og andre byggrelaterte oppgaver på beste måte.

Ta kontakt vedrørende takstoppdrag eller andre byggrelaterte spørsmål! Enten oppgaven er stor eller liten vil den få vår fulle oppmerksomhet.