Close

Dette er en ombygging av et 60-tallshus, på en nydelig utsiktseiendom. Det er et tilbygg med garasje i bakkant, en utvidelse av stuen, og en forstøtningsmur med lysthus

Alt blir tegnet i 3-D for at kunden bedre skal se for seg resultatet. Samtidig gjør den praktiske bakgrunn man har at det man tegner også blir OK å bygge.

Her er det ombygging av en hytte. Den fikk snudd mønet og flere ekstra soverom på loftet. Den ble også utvidet i første etg

Her er det en skisse i forbindelse med noen større terrengarbeider som jeg holder på med for tiden for et borettslag i Moss

Jeg håper dette lille utvalget kan vise at oppdraget deres vil bli utført på en god og tilfredsstillende måte, hvis dere skulle betro det til meg. Dere kan gjerne få flere referanser dere kan kontakte, både private, samt ansatte og ledere i borettslag, boligbyggelag og kommuner.